Miljø & CO2

PIR isolering er det miljørigtige valg når det kommer til isolering. Det isolerer bedre, fylder mindre så der skal køres mindre og bygges mindre.

Bygningen

Velisolerede bygninger og ejendomme bidrager til et lavere energiforbrug og dermed bedre miljø. Opvarmning og køling af bygninger forårsager ca. 40% af verdens samlede CO2 udledning. I Europa er det over halvdelen af vores energiforbrug der går til temperaturregulering af vores bygninger. En stor del af dette energiforbrug skyldes energiproduktion genereret af afbrænding af fossile brændsler, hvilket resulterer i CO2-udledning. Den enkleste og mest omkostningseffektive måde at reducere energibehovet og udledningen af CO2, er ved at gøre vores bygninger mere energieffektive. Korrekt isolering med det rigtige isoleringsmateriale er derfor den mest effektive løsning til at spare energi og reducere udledningen af CO2. Fordi PIR er et højtydende isoleringsmateriale vil det begrænse energiforbruget, og termisk isolering med PIR sparer både ressourcer og energi og involverer ingen betydelig miljøfarlig udledning. Materialevalget har indvirkning på fastgørelsesmetoden og derudover sparer man på dyre transportomkostninger, både med hensyn til penge og miljø.

Materialet

Vores PIR-isolering er 100% fri for drivgasserne CFC og H/CFC.

Isoleringsmaterialet er derfor et ikke-ozonlagsnedbrydende produkt som ikke bidrager til den globale opvarmning. En væsentlig del af de anvendte råmaterialer er af vedvarende (genanvendt) karakter. Sammenlignet med andre eksisterende isoleringsmaterialer har vores PIR-isolationsplader det laveste forbrug af råmaterialer, men opnår den samme isoleringsværdi (mineraluld kræver f.eks. 10 gange mere vægt i råmaterialer).

Fremstilling

Fremstillingen af vores PIR-isolationsplader er ligeledes bæredygtig. På ultramoderne fabrikker rundt om i Europa, er fremstillingsprocessen designet til at sikre, at fræsning og savværksaffald i produktionen holdes på et minimum. Det allerede minimale affald genbruges enten til plader eller forbrændes til energigenvinding. Genanvendeligt restmateriale og lave CO2 udledninger er den fornuftige hensynstagen til miljøet.

Pir-isolering er det smarte valg for at kunne følge de stigende krav til energieffektivisering.

Letvægt

PIR-isolering er op til 90% lettere end mineraluld for den samme termiske modstand. PIR er blandt de isoleringsmaterialer, som har den højeste termiske virkningsgrad. Minimal materialetykkelse opnår maksimal energieffektivitet: mindre isolerer mere. Materialet er særdeles holdbart, hvilket garanterer den samme høje ydeevne i bygningens levetid, som muliggør høje energibesparelser på langt sigt.

Isoleringsevne

Et mindre effektivt isoleringsmateriale vil skulle bruges i større mængder. Ved at benytte bedre isoleringsprodukter kan der gives flere kvadratmeter indvendigt areal. Det betyder også at man kan bygge med færre materialer, der giver store ressourcebesparelser og miljømæssige fordele. Dette fører til mindre transport af råmaterialer og færdige produkter, hvilket igen sparer yderligere energi og reducerer CO2 -udslip. Bedre isoleringsegenskaber giver større energibesparelser og en lavere langsigtet miljøpåvirkning.

Fordele

For tyndere materialetykkelser tilbyder PIR-isolationsplader optimal termisk isolering sammen med en ekstraordinær pladsfordel.

  • For arkitekter og planlæggere giver PIR-isolationsplader mulighed for kreative isoleringsløsninger fra kældre og vægge til tage og lofter.
  • PIR-isolering er ideel til en bygningstilgang med fokus på letvægts-, lavenergi- eller nulenergi (passive huse).
  • Takket være deres fremragende mekaniske styrke er PIR-isolering meget modstandsdygtig. PIR-isolering har desuden en længere holdbarhed.
  • PIR-isolering kan kombineres med andre materialer og er let at installere på byggepladsen.
  • PIR-isolering er et af de mest effektive højtydende isoleringsmaterialer, der muliggør meget effektive energibesparelser med minimalt pladsforbrug.

Kombineret med den ekspertise, vi tilbyder vores kunder, er PIR-isolering en vindende faktor inden for projektplanlægning, projektledelse og sund konstruktion.

miljøvenlige løsninger hos Taggrossisten

Taggrossisten har alt til det moderne tag. Beskyt miljøet og byg billigere. Arbejd smartere. Vi hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning!

 

Besøg taggrossisten.dk

Skriv til os

Brug formularen herunder til at fortælle om dit projekt. Vi kontakter dig hurtigst muligt med en god pris.

Ring og hør mere nu

+45 7199 8875

Telefon

+45 7199 8875

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 6:30 - 17:00
Fredag: 6:30 - 16:00

Email

info@pirisolering.dk

Adresse

Taggrossisten ApS

Vejlevej 465
6000 Kolding

CVR: 40486399